top of page
  • Фото автораHutsulkoni

Seasons/Пори року в горах

Оновлено: 20 лист. 2019 р.V horách je každé období něčím specifické.

Jaro:

Na začátku května se stádo stěhuje ze zimní pastviny na letní. Květen je zároveň začátkem naší jezdecké sezóny. Zatímco v údolí kvetou stromy a roste tráva, zde v horách jaro přichází pomalu, neboť teprve nedávno roztál sníh. Sněhová pokrývka zůstává jen na vrcholcích hor. Příroda se pomalu probouzí. Koncem jara začnou rostliny rychle dohánět co zameškaly. Květiny rozkvétají jedna za druhou, barvy se rychle střídají: zelená, bílá, žlutá, fialová. Květnové noci bývají chladné, ale dny jsou již teplé a slunce krásně svítí. Kvetou i bylinky na náš tradiční bylinný čaj.

Léto:

Červen: Plný teplých a slunečných dní, noci však mohou být chladné. Období jahod. Na konci června přichází sezóna borůvek, které lze sbírat až do pozdního podzimu. Červen, červenec a srpen jsou skutečné letní měsíce plné krásných, sluncem prozářených dní. V horách může být jen o 5 stupňů méně než v údolích. Začátkem srpna dozrávají maliny.

Ve druhé polovině září začíná být cítit podzim. Barvy se každý den mění ze žluté na fialovou, jako v kaleidoskopu. Rána jsou mlhavá, během dne je vzduch křišťálově čistý. Na začátku října se může objevit sníh, ale odtaje za pár hodin. Za slunečného dne to vypadá, jako by tu bylo léto.

20. října končí turistická sezóna a koně odpočívají v horách. 15. listopadu je již v horách zima a koně se přesunují na zimní pastviny do údolí.


Pokud nás plánujete navštívit příští sezónu, aktivně se zapojte do vytváření skupin. Diskuze jsou zde: https://www.facebook.com/groups/1473920446076265/?ref=share.

Předběžná registrace pro skupiny v roce 2020 již začala. Žádáme o zaslání seznamu účastníků (seznam jmen + číslo požadované skupiny) na e-mail info@hutsulkoni.com

Záloha 20% z plné ceny by měla být zaplacena do 15.01.2020

Pojďme spolupracovat a vytvoříme skvělé skupiny pro skvělou dovolenou!!!


 

In the mountains every season is special.

Spring:

By the first of May the heard is moved from the winter pasture to the summer one. May is the beginning of horse-back riding tours. While in the valleys at this time the trees are in bloom and the grass is growing rapidly, in the mountains May is still early spring, the snow has melted just two weeks ago. For months snow remains on the tops of the mountains. This is the period of gentle awakening of the nature. The forest hasn’t started to bloom. Since according to the calendar it is late spring, all the plants are quickly catching up. Different species of spring flowers succeed each other, the colors are changing quickly: green, white, yellow, purple. Nights may be cold, but the days are already warm, the sun is shining. Plants traditionally used for herbal teas are in bloom.

Summer:

June

Warm although the night may be cool. The season of strawberries. At the end of June comes the season of blueberries that can be gathered until late autumn. June, July and August are real summer months. It might be only 5 degrees colder in the mountains than in the valleys. By the beginning of August raspberries ripen.

In the second half of September it starts feeling like autumn. Every day colors are changing from yellow to purple as if in a kaleidoscope. It is misty in the morning and during the day the air is crystal clear. At the beginning of October there may be occasional snow, but it melts in a couple of hours. On a sunny day it feels as if the summer were still here.

On the 20th of October the tourist season comes to an end and the horses relax in the mountains. On the 15th of November it is already winter in the mountains and the horses are moved to the winter pasture.


If you are planning on visiting us next season please take an active part in forming the groups. The discussions are here.

Advance registration for groups in 2020 has already started. We ask to send a list of participants (list of names+number of desirable group) to email info@hutsulkoni.com

Advanced money 20% from the full price should be payed till 15.01.2020

Let’s work together and create great groups for a great vacation.


 

Кожна пора року в горах має свої особливості.

Весна:

До 1 травня табун коней переганяємо з зимових пасовищ на літні. З травня починаємо кінні походи. Якщо в долинах в травні квітнуть дерева і росте трава, то в горах це рання весна, коли лише 2 тижні тому зійшов сніг. Місцями, на вершинах ще лежить сніг. Це особливий ніжний період пробудження природи. Ліс ще не почав розпускатися. Оскільки це пізня календарна весна, то рослинність швидко надолужує згаяне. Одні весняні квіти заміняють інші, швидко змінюються барви - зелений, білий, жовтий, фіолетовий. Ночі можуть бути холодними, але дні вже теплі, сонце вже має силу. Квітне багато рослин, які за квітнуть дерева і росте трава, то в горах це рання весна, коли лише 2 тижні тому зійшов сніг. Місцями, на вершинах ще лежить сніг. Це особливий ніжний період пробудження природи. Ліс ще не почав розпускатися. Оскільки це пізня календарна весна, то рослинність швидко надолужує згаяне. Одні весняні квіти заміняють інші, швидко змінюються барви - зелений, білий, жовтий, фіолетовий. Ночі можуть бути холодними, але дні вже теплі, сонце Квітне багато рослин, які зазвичай збираються для трав’яних чаїв.

Літо:

Червень

Тепло, але ночі можуть бути прохолодні. Починається сезон суниць. В кінці червня дозрівають чорниці, які є до пізньої осені. Червень, липень, серпень - справжнє літо, комфорт. В горах може бути на лише 5 градусів прохолодніше ніж в долині. На початку серпня дозріває малина.

В другій половині вересня починає відчуватися осінь. Кожного дня як в калейдоскопі змінюються барви від жовтого до багряного. Тумани, повітря кришталево чисте. На початку жовтня починає притрушувати снігом, який за пару годин тане. Якщо сонячна погода, здається що літо продовжується.

20 жовтня закінчується туристичний сезон, коні відпочивають на полонинах. 15 листопада в горах вже майже зима, табун коней переходить в долини на зимові пасовища.


Всі хто дійсно хоче приїхати до нас в наступному сезоні просимо прийняти активну участь у формуванні груп. Площадка для спілкування надається тут. Якщо добре попрацюємо то створимо цікаві групи для нашого приємного відпочинку.

Відкрито попередній запис до груп 2020 року. Просимо висилати списки учасників (список імен+номер бажаної групи) на email info@hutsulkoni.com оплата завдатку (20%) до 15.01.2020

826 переглядів0 коментарів

Останні пости

Дивитися всі

Comments


bottom of page